19 Kasım 2007

Kalite

Genelde işletmelerde ürün ya da hizmetlerin iyileştirilmesi çabası ve uygulanan süreçler, öncelikli olarak satışların, dolayısıyla gelirin artırılması hedeflenerek sürdürülmekte.

Özellikle küçük ölçekli işletmelerde maliyetleri de kabul edilebilir seviyede tutabilmek adına, tasarruf tedbirleri belirlenir, iyileştirme süreçlerinde hedeflenen nokta kar marjını olabildiğince yükseltmek olur. Bu noktada bazen atlanan bir konu var ki aslında asıl kar ve müşteri sadakati sağlayan da bu; kalite...

Öncelikle kalite nedir sorusuna bir cevap bulmak lazım. TSE, ISO 9000 açıklamalarında kalitenin tanımını şu şekilde vermiş;

“Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamıdır.”

Tanımı genişletmek gerekirse kalite, fikir ve tasarım aşamasında başlar, üretim, satış ve sonrası hizmetlerde devam eder. Tüm aşamalarda bir amaç belirlenmeli, sistemin kurulması ve işletilmesi sırasında yönetimin ve kontrolün tüm noktalarında hedeflenen bir kalite standartı olması gerekmektedir.

Yani ürün ya da hizmetin ihtiyaç duyulduğu her zaman ve noktada kendisinden bekleneni sağlayacağını garanti etmeniz beklenir.

Bir ürün ya da hizmeti sadece satmış olmak ve bir şekilde kazanca çevirmek fikri uzun vadeli getiri sağlamayacağı gibi, sonrasında sıkıntılara da sebep olabilir.

Aksine kalite odaklı bir yaklaşımla bir sistemin belirlenmesi, pazarda söz sahibi olmayı da sağlayacağı gibi, işletmeden sağladığı ürün ve hizmetin kalite tutarlılığına emin olacak bir müşterinin sadakatini de garantileyecektir. Bazı markaların ürünleri konusundaki kafanızdaki sabitleşmiş fikirleri düşünerek buna örnek bulabilirsiniz.

Bir sistem oluşturulması gündeme geldiğinde ise, işin tüm aşamalarında süreçlerin net olarak tanımlanması, dökümante edilmesi, tüm çalışanların anlayacağı ve uygulayabileceği bir şekle getirilmesi gerekir. Bu da Kalite Yönetimi’ dir.

Bu yazıda “Kalite” kelimesi ile ne anladığımdan ve kalite ile ilgili gerekçelerden bahsetmeye çalıştım. Bir sonraki konuda ise, kaliteyi sağlamak için kurulması gerektiğini düşündüğüm sistemin tanımlarını, adımlarını, başlangıç ve gelişme süreçlerini incelemeye çalışacağım.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her fikir önemlidir...