3 Ekim 2007

Türkiye'de Kürtler azınlık değil

Başbakan' ın konuşmasında konuya yaklaşımı, durumun dünyaya izah edilmesi noktasında çok doğru bir tutum bence.

Diğer etnik kökenlere de aynı şekilde davranılmaktadır Türkiye' de ve tümü kendi kültürlerini ve dillerini yaşatmak, gençlerine aktarmak konusunda da net bir şekilde özgürlerdir. Bu kısıtlayan bir uygulama zaten yok.

Yalnız yine yeni taslakta özellikle Kürtçe için yapılan düzenleme ile yabancı dil kapsamına alınarak seçmeli ders listesine eklenmesi çabasını, pratikte çok farklı sıkıntılara neden olacağını düşündüğümden yanlış buluyorum. Bu şekilde bir tanım koyduğunuzda bir zümreye ayrıcalık tanımış olursunuz ve bu da anayasanın tüm vatandaşlara eşit mesafede durması ilkesine ters düşer. Her etnik gurupda doğal olarak aynı hakkı doğrudan anayasa içerisinde görmek isteyecektir ve bunun da önünü alamayacağınız gibi, bu noktadan türeyecek isteklerin de sonu gelmez...

-------------------------------------

Başbakan Erdoğan, dün New York'ta eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından kurulan 'Clinton Küresel Girişimi'nin yıllık olağan toplantılarına konuşmacı olarak katıldı.

'Küresel Çok Etnikli Toplumun İnşası' başlıklı paneli, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson yönetti. Erdoğan, Robinson'un kendisine yönelttiği "Ülkenizde çok büyük sayıda Kürt azınlık var. Kürtçe'nin daha çok kullanılabilmesi iç politika açısından ne kadar etkili olur?" sorusuna karşılık verirken, "Bir düzeltme yapmak istiyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Türkiye'de Kürt orijinli vatandaşlarımız azınlık hukukuna tabi değildir. Hiçbir zaman bu vatandaşlarımız azınlık olmamıştır. Onlar bir bütünün parçalarıdır."

Türkiye'nin resmi dilinin Türkçe olduğunun altını çizen Erdoğan, Kürtçenin kullanımı konusunda ise şu ifadeleri dile getirdi:

"Anadilleri kullanabilme, öğrenebilme konusunde anayasal zemin oluşmuştur, bir sıkıntı yoktur."
UTKU ÇAKIRÖZER New York - Milliyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her fikir önemlidir...