29 Ağustos 2012

Zarar Ettiniz

Şimdiki devlet adamları, politikacılar, bürokratlar feyz alırlar mı, utanırlar mı bilmem ama zamanımızın soyguncularına muhteşem bir mesaj olacak, tarihi bir gerçeğin kısa öyküsüdür.

Zarar Ettiniz

Osmanlı Devleti' nin son sadrazamı Ali Rıza Paşa, sadrazam olunca, büyük bir tüccar olan eniştesini çağırarak :

"Enişte, ben bugün sadrazamlığa tayin edildim. Siz büyük bir tüccarsınız. Tabii, tüccarlığa devam edeceksiniz. Fakat ne kadar meşru ve doğru kalırsanız kalın, halk sizin kazancınızı benden bilecektir. Eski başarılı tüccarlığınızı hesaba katmayacaktır. Ben de bu şartlar altında otoritemi ve itimadımı kaybedeceğim. Bu itibarla ya ben sadrazamlıktan istifa edeyim ya siz tüccarlıktan vazgeçiniz" der.

Eniştesi :
"Paşa, siz sadrazamlıkta kalınız. Ben ticaretten vazgeçeyim. Milletin kârı ve menfaati, şahsın kârı ve menfaatinden daha üstündür. Bu itibarla benim ticareti terk etmem daha isabetli olur." diye cevap verir.

Bugün pek abes gibi görünen bu konuşmadan sonra enişte bey ticareti terk eder. Ali Rıza Paşa' da Göztepe' deki yalısını eniştesine tapular. Dahası var. Bir müddet sonra Ali Rıza Paşa sadrazamlıktan ayrılır. Enişte bey Ali Rıza Paşa' nın yanına gelir.

"Paşa, artık sadrazamlıktan ayrıldınız. Ben de tekrar ticarete başladım. Göztepe' deki yalınızın tapusunu alınız." der.

"Evet enişte, yeniden ticarete başlamak hakkınızdır. Fakat yalının tapusunu alamam. Çünkü siz benim, sadrazamlığım zamanında ticareti terk etmekle onun gibi birkaç yalı parası zarar ettiniz" der ve tapuyu geri almaz.

Sağlam ve metin ahlak, iyi ve sağlam yetişenlerde bulunur. Birkaç kuruş menfaat için karşısındakinin gönlünü ve kalbini kıranların gözü kör, kalpleri paslanmış demektir.

Şimdikilerin çıkarı birkaç kuruşla da sınırlı kalmıyor maalesef...

Sinan Yağmur - Tarihimi Seviyorum - Bahar Yayınevi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her fikir önemlidir...