22 Ekim 2008

Gerekçeli Karar

Yüksek Mahkemenin, AKP' nin Anayasa Değişikliği Teklifini İptali konusunda açıklanan gerekçeli kararın bir özeti Milliyet Gazetesindeki bu haberden öğrenilebilir. Özet olarak;

BAŞKALARININ HAKLARINI İHLAL
Anayasa Mahkemesinin, başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa değişikliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, "Düzenlemenin, yöntem bakımından dini siyasete alet etmesi, içerik yönünden de başkalarının haklarını ihlale ve kamu düzeninin bozulmasına yol açması nedeniyle laiklik ilkesine açıkça aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır'' denildi.

BASKI ARACINA DÖNÜŞME OLASILIĞI
''Bireysel bir tercih ve özgürlük kullanımı olsa da kullanılan dinsel simgenin tüm öğrencilerin bulunmak zorunda olduğu dersliklerde veya laboratuvar ortamlarında, farklı yaşam tercihlerine, siyasal görüşlere veya inançlara sahip insanlar üzerinde bir baskı aracına dönüşmesi olasılığı bulunmaktadır''


şeklinde bi yorum yapılmış. Devam ile, iktidar partisinin ve teklifi destekleyenlerin, niyetlerini açık ettiği için genel tavırlarının da mahkemece görülmüş olması ve gerekçeye eklenmesi kararın doğruluğunu pekiştiren bir ayrıntı olmuş;-

''Dava dilekçesinde belirtilen hususların dışında, Meclis görüşmelerinde, dava konusu kuralların, üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim haklarını kullanamayan öğrencilerin sorunlarını çözme olasılığını barındırsa bile, toplumdaki kaygıların giderilmediği ve güvence taleplerine sessiz kalındığı, demokratik uzlaşma yolları dışlanarak meydan okumanın veya dayatmanın yöntem olarak benimsendiği gerekçeleriyle eleştirildiği tutanaklardan anlaşılmaktadır''


Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyetinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilkelerine ters düştüğü benim gibi hukuktan çok anlamayan, sıradan bir vatandaş tarafından bile net olarak görülebilmekteyken, iktidar partisi ve onun gibi oy rantı peşinde koşan yandaşlarının herkesi kör sanıp ısrarla bu değişiklik paketini dayatmalarındaki art niyeti unutmayalım, görmezden gelmeyelim...

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her fikir önemlidir...