29 Haziran 2008

Siyaset Gitgide Seviyesizleşiyor

Muhalefet, “Atatürk devrimleri travma yarattı” sözlerinin ardından kendisini eleştirenlere “Devrim Kanunları’nı okudularsa eşek gibi anırırım” diyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’ın, tartışmayı, “Meclis Kütüphanesi’nden Devrim Kanunları alınıp okunmaya başlandı. Birçok eşeği eşeklikten kurtardım” sözleriyle devam ettirmesine sert tepki gösterdi. CHP yöneticileri, “sokak ağzının bir siyasetçiye yakışmadığını” dile getirirken, MHP’liler, Fırat’a “güneşte fazla kalma” tavsiyesinde bulundu.


Artık böyle haberler okumaktan ve yorumlamaya çalışmaktan sıkıldım. Türkiye gibi dünyada çok önemli bir konuma sahip bir ülkede, bu kadar sorun, bu kadar sıkıntı varken, bir grup insan, hemde iktidar sahipleri, sanki bir nebze anlayabilmişler, birazcık içlerine sindirebilmişler gibi, sanki cumhuriyete ve halkın egemenliğine saygı duyuyorlarmış gibi, hadleriymiş gibi kalkıp Atatürk' e ve devrimlere, devrim yasalarına dil uzatabilecek cüret ve cesareti kendilerinde nasıl buluyorlar çok şaşırıyorum.

Ülkesi ve halkı için bütün hayatını feda etmiş bir insana ve onun davasına, çabasına inanıp arkasından giden bütün bir ulusa yapılan bu saygısızlığın da cevapsız ve cezasız kalmamasını diliyorum...

GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
20 Ekim 1927

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Her fikir önemlidir...